Pályázatok

Aktuális pályázataink

Idősek szolgálatában az Ipoly völgyében
Összefogás az Ipoly völgyében

Idősek szolgálatában az Ipoly völgyében

Idősek szolgálatában az Ipoly völgyében

Az öt éve alakult Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (röviden ETT) fokozatosan, de annál nagyobb elszántsággal építi a határfolyó két oldalán elhelyezkedő települések között azt az intézményesített kapcsolatrendszert, amelynek egyetlen nagy és közös célja a régió gazdasági és társadalmi fejlesztése, olyan módon, hogy az megmaradjon annak, ami, a határtalan Nógrád egyik élhető és vonzó régiójának.

Ennek a stratégiai koncepciónak az egyik sarokköve az idősödő korosztály számára a szociális szolgáltatások színvonalának az emelése.

Az elmúlt 10 év lakossági adatait elemezve kiderül, hogy bár a lakosságszám változása nem mutat jelentős csökkenést a régióban, ezzel szemben a 65 év felettiek aránya 19%-kal emelkedett, miközben a 14 éven aluliak száma 8%-kal csökkent, ezért is kerül megvalósításra az Ipoly-völgye ETT által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül az „Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségében“ címet viselő pályázat, amelybe 15 tagtelepülés kapcsolódott be, a felvidéki, szlovákiai régióból 5 (Bussa, Panyidaróc, Óvár, Tőrincs, Kalonda), míg az anyaországi térségből 10 önkormányzat (Endrefalva, Nógrádszakál, Ludányhalászi, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsényfelfalu). A pályázat 2020 novemberében indult és 2022 októberében ér véget, célja egy integrált idősbarát régió fejlesztése, konkrétan a közkonyhák felújítása, modernizálása, illetve az idősellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzése.

A tervezett beszerzés nagygépekre (hűtők, mosogatógépek, gáztűzhelyek, páraelszívók), főző- és tárolóedényekre, illetve kisebb konyhai eszközökre terjed ki.

Emellett az Ipoly északi oldalán található kistérségek részére 1-1 kilencszemélyes kisbuszt biztosít a program, amelynek célja, hogy az időskorú lakosság könnyebben eljusson a járási székhelyekre a kórházba, rendelőkbe, ugyanis az érintett településeken nem működik rendszeres háziorvosi szolgálat. A kisbuszokat Bussa és Kalonda települések üzemeltetik majd.

A pályázat teljes költségvetése a 15 település számára 345 796,05 €, amelyből az ERFA támogatás 293 926,64 €

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Papp Andrea, az Ipoly-völgye ETT projektmenedzsere

Összefogás az Ipoly völgyében

Szomszédolás zajlott az Ipoly völgyében az idei nyár folyamán az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás szervezésében. A folyó két partján, összesen 15 településen az “Összefogás az Ipoly völgyében“ címet viselő Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program sikeres pályázatának köszönhetően.

Szalmatercs, Miksi, Panyidaróc, Magyargéc, Nógrádszakál, Galábocs, Bussa, Szécsényfelfalu, Rimóc, Ludányhalászi, Varsány, Tőrincs, Kalonda, Hollókő és Óvár településeken zajlottak olyan vendégváró rendezvények, ahol a jószomszédok és a házigazdák igyekeztek visszazökkenteni a régi kerékvágásba, azaz a járvány előtti időkbe azt az intenzív együttműködést, amelyet a 2007-es schengeni határátjárás felgyorsított és a 2017-ben alakult Ipoly-völgye ETT koordinál intézményesített formábana nógrádi régióban.

A mostani rendezvényeket is ez az önkormányzatok határokon átnyúló szövetsége támogatta a sikeres pályázatával olyan módon is, hogy a pályázati költségvetésből megvásárolt nagyméretű sátrakat, sörpadokat biztosított a tagtelepülések számára, amely mindegyik önkormányzat számára az év bármelyik időszakában biztosított lesz a jövőben.

A tervezett rendezvények formái igen széles skálán mozogtak, hiszen a hagyományos falunapoktól kezdve, az Ipoly medrében szervezett szemétgyűjtő akción át, a sportnapokig minden olyan tevékenység megvalósult, ahol a schengeni határokon most kissé bonyolultabban átjáró polgárok együtt dolgoztak és szórakoztak.

A közös törekvés elérte a célját, hiszen a települések társulása eszközökben gazdagodott, a falvak lakói pedig sok emlékezetes napot tölthettek el együtt, amikor egy-egy eseményen egymáshoz látogattak a két országból.

A projekt fenntarthatóságát az Ipoly-völgye ETT-vel együttműködve az összes tagtelepülés biztosítja. A sikeres projektvégrehajtás következtében azonban számos szervezet is kapcsolódott a további együttműködésekhez. Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, vállakozások, a társuláson kívüli önkormányzatok, szociális intézmények szakemberei és a média is tevékeny partnerei voltak a programsorozaatnak. A megvalósítás területén az érintett települések későbbi tevékenységekbe való bekapcsolódására is lehetőség nyílt, és ez a széleskörű együttműködés így lett ismét a térség fejlődésének mozgatórugója, ugyanis az volt a célunk, hogy tovább fejlesszük és prezentáljuk a nyilvánosságnak a „best practic / jó gyakrolatok“ megoldásokat. A hagyományteremtő szándékkal tervezett események megrendezésének folytonosságát biztosította a széleskörű együttműködési platform létrehozása a térségben működő intézmények szakembergárdájával. A platform eredményességének kulcsa a közös érdekek figyelembevétele volt.

A településeken működő intézményekkel való együttműködés során a projekttevékenységek által hidakat építettünk a települések lakói között az ÖSSZEFOGÁS program segítségével.

A településenként megrendezett találkozókon olyan pozitív hatást gyakoroltunk a résztvevőkre, melyet a továbbiakban hasznosítani tudunk a mindennapjaikban illetve a közösségi életben. Az egymáshoz való közeledés interaktivitását kommunikációs szakemberek koordinálták, azzal a céllal, hogy a végeredmény pozitív kicsengésű legyen mindegyik célcsoport számára.

Az önkormányzatok az ETT-n belül már együttműködnek vezetői szinten, de jelen pályázatban a lakosokat is bekapcsoltuk a közös munkába.

További érdekessége volt a páláyzati tevékenységeknek, hogy a települések nemcsak a hagyományos falunapokat szervezték meg a pályázaton belül, hanem tematikusan szervezik a rendezvényeket, hagyományőrzés, sport, gasztonómiai bemutatók, környezetvédelmi programok, illetve kisebbségi programokkal vontuk be a lakosokat a pályázatba.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko „Spolupráca v Údolí Ipľa“

Ralizácia projektu vo veľkej miere podporila hospodársku a sociálnu integráciu prihraničnej oblasti, posilnením vzájomnej komunikácie, partnerskej spolupráce a konkurencieschopností.

Hlavným cieľom projektu bola aktívna cezhraničná spolupráca, čím sa zvýši úroveň spoločenského rozvoja obcí v danom území, a vytvorenie modelového vzoru vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry, cestovného ruchu a hospodárstva medzi partnermi, zachovanie identity, podpora vytvorenia spolupráce a komunikácie medzi občanmi, inštitúciami pre zachovanie kultúrnych a miestnych hodnôt pre budúce generácie.

Prostredníctvom spoločných podujatí by sme podporili členské obce, aby užšie spolupracovali nielen na úrovni samospráv, ale aj na úrovni inštitúcií, takže školy, športové organizácie a ďalšie civvilné organizácie pôsobiace v lokalite spolu rozvíjali dlhodobú formu spolupráce.

Udržateľnosť projektu zabezpečili partnerské samosprávy za koordinácie EZUS Údolie Ipľa, avšak počas úspešnej realizácie projektu, do rôznych projektových aktivít boli zapojené aj občianske združenia, nadácie, podnikateľské subjekty, ďalšie samosprávy mimo EZUS, inštitúcie a ich odborný personál, médiá. Počas realizácie projektu sme zapojili do projektových aktivít viaceré samosprávy z regiónu a tým sme rošírili aj možnosti širšej spolupráce v budúcnosti, aby boli hnacím motorom rozvoja v tejto obasti spolupráce, nakoľko našim cieľom je úspešná realizácia programu spoločenskej senzibilizácie, a prezentácia tzv. „best practic / najlepšie aktivity“ pre širokú verejnosť. Úspešné fungovanie tejto platformy vytváralo oveľa väčšie možnosti aj na zabezpečenie finančných zdrojov pre ďalšie podujatia v budúcnosti.

Počas spolupráce s inštitúciami v obciach postupne sme odstránili bariéry a vytvorili sme mosty medzi občanmi obcí a inštitúcií. Motto SPOLUPRÁCA bolo symbolom vzájomnej dôvery.

Inovatívna metóda projektu bolo verejné nadviazanie osobných kontaktov ľudí, v obciach kde obyvatelia žijú separovane a pri bežnom dennom živote nemajú možnosť z tohto začarovaného kruhu vystúpiť. Podujatiami organizovanými na týchto obciach aktivizovali sme týchto občanov tak, že sme dosiahli pozitívnu zmenu v ich každodennom živote. Po týchto skúsenostiach v budúcnosti sa ľahšie zapoja do spoločenského života vo vlasnom okolí, a zrušia sa komunikačné bariéry. Spoluprácu a spolučnú komunikáciu koordinovali odborníci komunkiácie, facilitátory, s cieľom pozitívneho dopadu pre všetky cieľové skupiny. Jedným z cieľov projektu bol kreatívny rozvoj tejto spolupráce.

Ďalšou zaujímavosťou bolo, že obce neorganizujú len klasické dni obce, ale tematicky realizovali jednotlivé aktivity, ako napríklad zachovanie tradícií, športové podujatia, gastronomické prezentácie, environmentálne programy, resp. programy pre menšiny žijúcich v tejto lokalite.